LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI TẠI  ATHENA


KHÓA HỌC TOEIC MỤC TIÊU 550-700+ TỪ MẤT GỐC - LỚP OFFLINE
 

Lớp   

Lịch học

Ngày

khai giảng

NT180 T3, T6: 18h00 T3: 12/03
NT181 T2, T5: 18h00

T2: 18/03

NT182 T2, T5: 20h10 T5: 21/03
NT183 T4, T7: 20h10 T4: 27/03
NT184 T2, T5: 18h00 T2: 25/03
NT185 T2, T5: 20h10 T5: 28/03

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC TOEIC MỤC TIÊU 550-700+ TỪ MẤT GỐC - LỚP ONLINE ZOOM

Lớp   

Lịch học

Ngày

khai giảng

Z62

T3, T6: 18h15

T3: 19/03

KHÓA HỌC TOEIC NÂNG CAO MỤC TIÊU 850+

Lớp

Lịch học

Ngày 

khai giảng

NC

Thứ 4 lúc 18h15

Chủ nhật lúc 13h00

Liên hệ

 

KHÓA HỌC TOEIC SPEAKING & WRITING - LỚP OFFLINE

Lớp 

Lịch học

Ngày khai giảng

   SW35        

     T4, T7: 18h00     

T4: 27/03

 

KHÓA HỌC TOEIC SPEAKING & WRITING - LỚP ONLINE

Lớp 

Lịch học

Ngày khai giảng

   SW36       

      T2, T5: 18h15                

T2: 11/03

 

KHÓA TOEIC 4 KỸ NĂNG

Lớp   

                  

Lịch học

Ngày

khai giảng

Theo lịch lớp TOEIC A
và lớp TOEIC Speaking & Writing   

      Liên hệ

 

KHÓA HỌC IELTS MỤC TIÊU 6.5-7.5+ TỪ MẤT GỐC

Lớp 

Lịch học

Ngày khai giảng

  IE20       

      T3, T6: 18h15                  

T6: 22/03(*): Truy cập Athena Online - Website Học Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam để tìm hiểu thêm về các tài liệu và khóa học Online khác.

Cảm nhận học viên đã trải nghiệm môi trường học

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Về Anh ngữ Athena

Loading...